intencje

Intencje mszalne od 10 do 17 II 2019

10.02.     NIEDZIELA

0800     1) + Zofię Jankowską w 3 r .śm. int. córki Anny

 

2) + Stanisława Małek int. córki z synami

 

1100       1) + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int.Małgorzaty Sławomira Baranek

 

2) + Janinę  w r. śm. Stanisława Józefa Szwajcowskich

1730       + Czesława Wacławę Sucheckich int. rodziny

17.02.     NIEDZIELA

0800     1) + Helenę Stanisława Bolesława Słabosz

 

2) + Mariannę Franciszka Baranowskich Cecylię Juliana Sarba

 

1100       1) + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int.rodz. Kocjan i Sioła

 

2) + Janinę Kubicką int. synowej Barbary z rodz.

 

1730       + Jana Jankowskiego w 14 r. śm. int. córki Anny\

 

Intencje mszalne od 27 I do 3 II 2019

27.01.     NIEDZIELA

0800     1) + Bronisławę Jana Bochenek

               2) + Stanisława Małek int. żony

1100       1) + Lucynę Szilistowską int. męża córek z rodzinami

               2) + Bartosza Horbanowicz w r. ur. int. żony z córką rodziców i brata

1730       +Henryka Sucheckiego int. córki z rodziną

28.01.  PONIEDZIAŁEK

1730       + Dorotę Kosiur – Sekuła int. siostry Zosi z mężem

29.01.  WTOREK  

0730       Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

30.01.  ŚRODA

1730        + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Kotowieckich

31.01.  CZWARTEK  

 1730       + Dorotę Kosiur – Sekuła int. brata Krzysztofa

01.02. PIĄTEK                          

1730       Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa int. Żywego Różańca

+ Annę Habeniuk int. sąsiadów z bl. 26

02.02. SOBOTA – Ofiarowanie Pańskie

0800   + Józefę Kazimierza Janusza Słupianek

1730    Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP int. Żywego Różańca

03.02.     NIEDZIELA

0800     1) + Zofię Stanisława Jakubczyk

 

               2) + Lucynę Szilistowską int. sąsiadów z ul. Bukowej

1100       1) W int. Emila w r. urodzin

                   W int. Pani Grażyny  dziekczynna za powrót do zdrowia o błogosławieństwo

                   Boże potrzebne laski

                   W int. Eugeniusza Kamińskiego w 90 r. ur. int. córki z rodzina

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Magdy Zając z rodz.

 

Intencje mszalne od 20 do 27 I 2019

20.01.     NIEDZIELA

0800     + Leokadię Stanisława Kot int. córki z rodziną

1100       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodziny Mączków Tylibów z Zedermana

1730       + Zdzisława Czesławę Oczkowicz int. syna z rodziną

21.01.  PONIEDZIAŁEK

1730       + Stanisława Małek int. sąsiadów z ul. Bukowej

22.01.  WTOREK

0730       Za Parafian

23.01.  ŚRODA

1730        + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Wojciecha Zająca z rodziną

24.01.  CZWARTEK  

 1730       + Dorotę Kosiur – Sekuła int. brata Zdzisława z rodziną

25.01. PIĄTEK                    

1730       + Annę Habeniuk int. Danuty Jerzego Wojtan

26.01. SOBOTA – Zbiorowa za zmarłych

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Zajchowskich

+ Lucynę Szilistowską int. Bogusi Listopad z rodziną

+ Jana Sołtysik int. żony z rodziną

+ Helenę Kulczyk int. męża z dziećmi i wnukami

+ Mirosławę Kowalczyk int. uczestników pogrzebu

+ Jerzego Ślusarczyka int. uczestników pogrzebu

+ Wojciecha Wagę int. uczestników pogrzebu

27.01.     NIEDZIELA

0800     1) + Bronisławę Jana Bochenek

2) + Stanisława Małek int. żony

1100       1) + Lucynę Szilistowską int. męża córek z rodzinami

2) + Bartosza Horbanowicz w r. ur. int. żony z córką rodziców i brata

1730       +Henryka Sucheckiego int. córki z rodziną

 

Intencje mszalne od 13 I 2019 do 20 I 2019

13.01.     NIEDZIELA

0800      1) + Emilię Jana Brych int. syna z rodz.

2)  + Wandę Niezgodzińską w 5 r. śm. int. syna Jacka

1100       1)  W int. Karola Pieczyrak w 18 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski
2) + Alfreda Mariannę Jamroż Władysławę Edwarda Krawczyk

1730       + Izabelę Tadeusza Zych w r. śm. int. córki wnuczki z rodziną

14.01.  PONIEDZIAŁEK

730

15.01.  WTOREK

0730

16.01.  ŚRODA

730        + Lucynę Szilistowską int. Jana Jarońskiego z córką Kamilą z rodziną

17.01.  CZWARTEK

 730       

18.01. PIĄTEK                        

730 

19.01. SOBOTA

1730       + Lucjana Roberta Dobrzyńskich

20.01.     NIEDZIELA

0800     + Leokadię Stanisława Kot int. córki z rodziną

 

1100       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodziny Mączków Tylibów z Zedermana

 

1730       + Zdzisława Czesławę Oczkowicz int. syna z rodziną

 

Intencje mszalne od 6 I do 13 I 2019

06.01.     NIEDZIELA – Objawienie Pańskie

0800     1) + Mirosława Bugajskiego w 1 r. śm. int. żony z rodziną

              2)  + Czesława Anuncyatę Mitka Halinę Janusza Słupianek

1100       1)  W int. Antosia Dudka w 1 r. ur.

                   W int. Jakuba Pałys w r. ur.

                    W int. Adasia Baleckiego w 2 r. ur.

                    W int. Karola Pieczyrak w 18 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski 
                    opiekę MB Zwycięskiej
              2) + Lucynę Szilistowską int. rodz. Pocian Gonciarz

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Malców

07.01.  PONIEDZIAŁEK

730       + Stanisława Małek int. sąsiadów z ul. Bukowej

08.01.  WTOREK  

0730       + Lucynę Szilistowską int. rodz. Ligęzów

09.01.  ŚRODA

730        Za Parafian

10.01.  CZWARTEK

 730       + Lucynę Szilistowską int. rodz. Ligęzów

11.01. PIĄTEK                        

730       

12.01. SOBOTA  

730       + Stanisława Małek int. sąsiadów z ul. Bukowej

13.01.     NIEDZIELA

0800     1) + Emilię Jana Brych int. syna z rodz.

              2)  + Wandę Niezgodzińską w 5 r. śm. int. syna z rodziną

1100       1)  + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Marka Rejmana z rodziną
              2) + Alfreda Mariannę Jamroż Władysławę Edwarda Krawczyk

1730       + Izabelę Tadeusza Zych w r. śm. int. córki wnuczki z rodziną

 

Intencje mszalne od 30 XII 2018 do 6 I 2019

30.12.     NIEDZIELA

0800     + Helenę Rosińską zm. z r. Ciołków Rosińskich

1100       1)  + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Bojdów
              2)  W int. Witolda o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB 
                  Zwycięskiej

1730       + Marka Kawiarowskiego int. rodz. Krasnodębskich

 

31.12.  PONIEDZIAŁEK – Zakończenie Roku

1730       W intencji Zmarłych Parafian w Roku Pańskim 2018

 

01.01.  WTOREK – Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki

0800       + Mieczysławę Władysława Stanisława Walczak

1100       1)  + Mieczysława Rogóż
               2)  + Lucynę Szilistowska

1730       + Annę Habeniuk int. męża córki z Piotrem syna Tomasza brata Jerzego

 

02.01.  ŚRODA

730        Za Parafian

 

03.01.  CZWARTEK  

 730       O powołania kapłańskie i zakonne int. Żywego Różańca

 

04.01. PIĄTEK                      

730       Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa int. Żywego Różańca

 

05.01. SOBOTA

730       Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP int. Żywego Różańca

 

06.01.     NIEDZIELA – Objawienie Pańskie

0800     1) + Mirosława Bugajskiego w 1 r. śm. int. żony z rodziną

              2)  + Czesława Anuncyatę Mitka Halinę Janusza Słupianek

1100       1)  W int. Antosia Dudka w 1 r. ur.

                    W int. Jakuba Pałys w r. ur.

                    W int. Adasia Baleckiego w 2 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB Zwycięskiej
              2) + Lucynę Szilistowską

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Malców

 

Intencje mszalne od 23 XII 2018 do 30 XII 2018

23.12.     NIEDZIELA – Czwarta Niedziela Adwentu   

0800     1) + Teodorę Henryka Frankiewicz int. syna z rodziną

              2) + Stanisława Szwajcowskiego int. córki z rodziną

1100       1)  W int. Wacława Gabińskiego w 90 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne
                    łaski opiekę MB Zwycięskiej int. córki Ilony zięcia Jerzego
               2)  W int. Pani Organistki Pauliny o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę

                    MB Zwycięskiej int. Żywego Różańca

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Korpak

24.12.  PONIEDZIAŁEK – Wigilia Bożego Narodzenia

730          W int. Księdza Proboszcza Marka o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski
               opiekę MB Zwycięskiej int. Żywego Różańca

25.12.  WTOREK – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

24.00     Za Parafian

0800       + Józefa Plutę int. żony z dziećmi

1100       1)  + Mariannę Łach zm. z r. Łachów Majkrzyków
               2)  + Helenę Tadeusza Zbigniewa Kowal int. syna z rodziną

1215            Chrzty

1730       + Jakuba Roszkowskiego w 2 r. śm. int. rodziny i przyjaciół

26.12.  ŚRODA – Św. Szczepana

0800  1) + Marię Płonka int. swatowej Wandy Pasteckiej z rodziną

           2) + Stanisława Szwajcowskiego int. wnuków

1100   1) + Grażynę Pietras int. rodziny

           2) + Lucynę Szilistowską

1730      + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. koleżanki Renaty Niziorskiej

27.12.  CZWARTEK

 730       

28.12.  PIĄTEK                          

730       

29.12. SOBOTA

730       + Stanisława Małek int. sąsiadów z ul. Bukowej

30.12.     NIEDZIELA

0800     + Helenę Rosińską zm. z r. Ciołków Rosińskich

 

1100       1)  + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Bojdów
              2)  W int. Witolda o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB 
                  Zwycięskiej

1730       + Marka Kawiarowskiego int. rodz. Krasnodębskich

 

Intencje mszalne od 16 do 23 XII 2018

16.12.     NIEDZIELA – Trzecia Niedziela Adwentu 

0800     + Juliannę Jana Szkoc

1100         W int. Michała i Piotrusia Kuc w r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski
                 opiekę Anioła Stróża
                  W int. Pani Marii o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB 
                  Zwycięskiej

1730       + Jana Chobotow w 1 r. śm. int. syna z rodziną

17.12.  PONIEDZIAŁEK

1730       + Marię Płonka int. rodz. Tasaków z rodziną

18.12.  WTOREK

  730         Za Parafian

19.12.  ŚRODA – Adwentowy Dzień Skupienia

0800

1730      + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. personelu Oddz. Neurologii Szpitala w Olkuszu

20.12.  CZWARTEK

 1730       + Marię Płonka int. rodz. Koniecznych

21.12.  PIĄTEK                           

1730       + Marka Kawiarowskiego int. rodz. Krasnodębskich

22.12. SOBOTA – Zbiorowa za zmarłych

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Pielęgniarek Personelu Oddz. Neurologii

                 Szpitala w Olkuszu

               + Marka Małolepszego

               + Marię Radke int. Żywego Różańca

               + Lucynę Szilistowską int. uczestników pogrzebu

               + Stanisława Małek int. uczestników pogrzebu

23.12.     NIEDZIELA – Czwarta Niedziela Adwentu  

 0800     + Teodorę Henryka Frankiewicz int. syna z rodziną

1100       1)  W int. Wacława Gabińskiego w 90 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne
                    łaski opiekę MB Zwycięskiej int. córki Ilony zięcia Jerzego
              2)  W int. Organistki Pauliny o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB 
                  Zwycięskiej int. Żywego Różańca

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Korpak

Intencje mszalne od 9 XII do 16 XII 2018

09.12.     NIEDZIELA – Druga Niedziela Adwentu 

0800     1) + Lucynę Skrzypczyk int. córek z rodzinami

              2) + Bartosza Horbanowicz int. rodziców i brata

 

1100      1)  + Marka Kawiarowskiego int. żony córki syna z rodziną\

             2)  + Stanisława Jankowskiego int. Rodziny Błachowiczów z córką Anetą

 

1730       + Grażynę Kopeć Pietkiewicz int. pracowników Zagłębiowskiego Centrum   Onkologicznego

 

10.12.  PONIEDZIAŁEK

1730       + Krystynę Gad int. siostry Stanisławy z rodziną

 

11.12.  WTOREK

  730         Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

 

12.12.  ŚRODA

1730      + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. lekarzy odd. Pediatrycznego ZCO

 

13.12.  CZWARTEK

 1730       + Marię Płonka int. rodz. Biegańskich

 

14.12.  PIĄTEK                       

1730       + Marka Kawiarowskiego int. żony córki syna z rodzinami

 

15.12. SOBOTA

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. lekarzy odd. Pediatrycznego ZCO

 

16.12.     NIEDZIELA – Trzecia Niedziela Adwentu   

0800     + Juliannę Jana Szkoc

1100         W int. Michała i Piotrusia Kuc w r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę Anioła Stróża
                  W int. Pani Marii o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB  Zwycięskiej

1730       + Jana Chobotow w 1 r. śm. int. syna z rodziną

Intencje mszalne od 2 XII do 9 XII 2018

02.12.     NIEDZIELA – Pierwsza Niedziela Adwentu 

0800     1) + Stanisławę Gabińską w 1 r. śm.

              2) + Janinę Kubicką int. córki Janiny z rodziną

1100      1)     W int. Magdaleny Kokot w 1 r. urodzin

                      W int. Juliana w 1 r. ur. Tymoteusza Marysi Grzyszka int. babci

              2)   W int. Moniki o łaskę powrotu do zdrowia potrzebne łaski opiekę MB Zwycięskiej

              3)  + Stanisława Jankowskiego int. żony syna synowej i wnuka

1730       + Antoniego Marię Lucynę Dziedzic

03.12.  PONIEDZIAŁEK

1730       + Marię Płonka int. córki Urszuli z rodziną

04.12.  WTOREK – Św. Barbary 

  730         Za Parafian

05.12.  ŚRODA

1730      + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Kaczorów Sochackich Marców

06.12.  CZWARTEK  

 1730        O powołania Kapłańskie i Zakonne int. Żywego Różańca

07.12.  PIĄTEK                     

1730      1) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa int. Żywego Różańca

             2) + Ewę Szopa int. męża dzieci z rodzinami

08.12. SOBOTA – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

1730       + Marię Płonka int. rodz. Kowalskich i Stanisławy Biernackiej

09.12.     NIEDZIELA – Druga Niedziela Adwentu  

0800     1) + Lucynę Skrzypczyk int. córek z rodzinami

              2) + Bartosza Horbanowicz int. rodziców i brata

1100      1)  + Marka Kawiarowskiego int. żony córki syna z rodziną\

             2)  + Stanisława Jankowskiego int. Rodziny Błachowiczów z córką Anetą

1730       + Grażynę Kopeć Pietkiewicz int. pracowników Zagłębiowskiego Centrum 
                   Onkologicznego