intencje

Intencje mszalne od 04 VIII do 11 VIII 2019

04.08.   NIEDZIELA

 

0800      + Anucyatę w r. śm. Czesława Mitka Barbarę Pysz

 

1100            Za Parafian

 

1800       + Zenobię w 3 r. śm. Zdzisława Pałka

 

 

05.08.  PONIEDZIAŁEK

 

1800    + Józefa Motyla int. znajomych Izy Janusza Piotra Bogdana

 

 

 

06.08. WTOREK

 

730           Za Parafian

 

07.08.  ŚRODA

 

 

1800     + Krystynę Haponowicz int. Żywego Różańca

 

 

08.08.  CZWARTEK

 

1800      + Józefa Motyla int. wnuczki Jadwigi z dziećmi

 

09.08. PIĄTEK

               

1800      + Annę Glaba w 1 r. śm. męża synów z rodzinami

 

 

10.08. SOBOTA

 

1400          W int. dr Bronisława Kopeć w 90 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne

łaski opiekę Matki Boskiej Zwycięskiej

 

1800       + Krystynę Haponowicz int. sąsiadów i przyjaciół

 

 

11.08.   NIEDZIELA

 

0800  1)      W int. Państwa Doroty i Marcina w r. ślubu. o błogosławieństwo Boże potrzebne

łaski opiekę Matki Boskiej Zwycięskiej

 

2) + Macieja Helenę Władysława Wac

 

1100    1)  + Bogdana Korus

 

2) + Piotra Michtę w 12 r. śm. int. rodziców

 

1800        + Janinę Franciszka Jakubowskich int. syna z rodziną

 

Intencje mszalne od 21 VII do 28 VII 2019

21.07.   NIEDZIELA

0800      + Henryka Zysek

1100        + Mieczysława Rogóż int. córki Pauliny

1800       + Franciszka w 5 r. śm. Danutę Kotłowskich int. syna z żoną

22.07.  PONIEDZIAŁEK

1800    + Marka Cichoń int. mieszkańców bl. Nr 50

23.07. WTOREK

730           Za Parafian

24.07.  ŚRODA

1800     + Wiesława Suligę int. wnuczka Michała

25.07.  CZWARTEK

1800      + Krystynę Haponowicz int. sąsiadów bl. Nr 26 kl. III

26.07. PIĄTEK              

1800      + Marię w r. ur. Jana Mroczkowskich

27.07. SOBOTA

1730         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  o Boże błogosławieństwo

dla Edyty i Artura

1800        Zbiorowa za zmarłych

+ Marka Cichoń int. mieszkańców ul. Topolowej 50

+ Anielę Mieczysława Edwarda Kikut Janinę Grzywna Mariana Puszczewicz

Dusze w Czyśćcu cierpiące

+ Józefa Krawczyka int. uczestników pogrzebu

28.07.   NIEDZIELA

0800      + Bolesława Macha int. sąsiadów

1100        + Bogdana Korus

1800       + Zenobię Jana Kołakowskich int. córki z rodziną

 

Intencje mszalne od 30 VI do 7 VII 2019

30.06.   NIEDZIELA

 

0800      + Adriana Rodzeń int. rodziców i brata Damiana

 

1100        + Renatę Kańską int. córki Wioletty z rodziną

 

1800       +   Bogdana Korus

 

01.07.  PONIEDZIAŁEK

 

1800    + Bolesława Macha  int. brata Witolda z rodziną

 

02.07. WTOREK

 

730       + Andrzeja Urban

 

03.07.  ŚRODA

 

1800    + Bolesława Macha int. Janiny Macha z rodziną

 

04.07.  CZWARTEK

 

1800         O powołania kapłańskie i zakonne int. Żywego Różańca

 

05.07. PIĄTEK

               

1800         Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa int. Żywego Różańca

 

06.07. SOBOTA

 

1800      1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP int. Żywego Różańca

 

2) + Henrykę Jana Papierniak int. dzieci

 

07.07.   NIEDZIELA

 

0800      + Marka Katanę Wacławę Władysława Piotra Stasiukiewicz int. Danuty Katana z rodz.

 

1100          W int. Pana Jarosława Opałka w 50 r. ur. oraz Danuty Opałka w 70 r. ur.

dziękczynno błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski

opiekę Matki Boskiej Zwycięskiej

 

1800    +   Antoninę Antoniego

 

Intencje mszalne od 2 VI do 9 VI 2019

02.06.   NIEDZIELA

0800   1) + Weronikę Chrobot w 1 r. śm. Franciszka Chrobot

            2)  + Bolesława Macha int. wnuczki Agnieszki z mężem

0915        Rocznica I Komunii Świętej

1100     1)  W int. Państwa Angeliki i Rafała Mol w 3 r. ślubu i córki Zuzi w 1 r. ur.

                   int. Babci

                  W int. Zuzanny Rojek w 1 r. ur. int. rodziców

                  W int. Huberta Jakubowskiego w 5 r. ur.

             2) + Jana Kotania int. żony i syna z rodziną

1800    +   Mieczysławę Kowalczyk int. koleżanek córki Danuty 

03.06.  PONIEDZIAŁEK

1800    + Wiesława Makles int. sąsiada Dec z rodziną

04.06. WTOREK

730       + Janinę Wikarek w 1 r. śm. int. siostry Heleny, rodziny Skoczylas

                i córki Anety z rodz.

05.06.  ŚRODA

1800    + Mieczysławę Kowalczyk int. Elżbiety Bońka Łukasza Chudro z Polic

06.06.  CZWARTEK

 1800       O powołania kapłańskie i zakonne int. Żywego Różańca

07.06. PIĄTEK                

1800     1) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa int. Żywego Różańca

            2) + Wiesława Makles int. rodziny Ciężadlików

08.06. SOBOTA  

1700        +  Włodzimierza Goleniowskiego w 4 r. śm. int. żony z rodziną

1800       + Józefa Kowalskiego int. rodzeństwa

09.06.   NIEDZIELA  

0800   1)  W int. Jana w r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę
                  Matki Bożej Zwycięskiej

            2)  + Bolesława Macha int. szwagierki Krystyny

1100     1)  + Krystynę Stanisława Motyka int. córki z rodziną

             2) + Lucynę Szilistowską  int. męża

1800    +   Kazimierę Kamińską zm. z r. Wilińskich  

Intencje mszalne od 28 IV do 5 V 2019

28.04.   NIEDZIELA Miłosierdzia Bożego

0800     + Józefa Kidoń w 6 r. śm,. int. żony z rodziną

 

1100           W int. Ks. Proboszcza o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski zdrowie opiekę
                   MB Zwycięskiej

                 + Mieczysławę Kowalczyk int. córki Danuty z wnuczką Adrianną

 

1730         +  Władysława Tadeusza Umińskich zm. z r. Umińśkich i Gawłów

 

29.04.  PONIEDZIAŁEK

 

1730         +  Edwardę Marian int. córki wnuków z rodzinami

 

30.04. WTOREK

730         Za Dusze w Czyśćcu cierpiące

 

01.05.  ŚRODA

1800        + Ireneusza Wasik w 3 r. śm. int. żony z rodziną

 

02.05.  CZWARTEK

 1800        O powołania kapłańskie i zakonne int. Żywego Różańca

 

03.05. PIĄTEK Matki Bożej Królowej Polski 

0800     + Jerzego Ślusarczyka int. Teresy Lorek z rodziną

 

1100       + Romualda Antoninę Skulich

 

1500       W int. mieszkańców Kolonii Piekło

              

1800       Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa int. Żywego Różańca

 

04.05. SOBOTA

1800       Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP int. Żywego Różańca

 

05.05.   NIEDZIELA

0800   1) + Władysławę Antoniego Duda Bolesława Machę Kołbona Zbigniewa int. Alfredy

 

            2)    Dziękczynna za otrzymane łaski dla Mateusza i Stanisława z prośbą o zdrowie

 

1100     1)   W int. Julii w 18 r. ur. o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski

 

             2)   + Zygmunta Wąsala z racji imienin

 

1800       +  Edwarda Jachimowskiego  

Intencje mszalne od 21 IV 2019 do 28 IV 2019

21.04.   NIEDZIELA Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

0600         Za Parafian

1100         1) W int. Państwa Łukasza i Teresy w 40 r. ślubu o błogosławieństwo Boże

                 2) + Grażynę Pietras int. rodziców z siostrą

1215           1) W int. dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego

                  2) + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Marka Rejmana z rodziną

1730         +  Zdzisława w 5 r. śm. Zenobię Pałka

22.04.  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

0800        1) + Władysława w 23 r. śm. Wiktorię Kusy int. żony z dziećmi

                 2) + Mieczysławę Walczak w r. śm. int. córki Zofii z mężem

1100          1) + Włodzimierza Goleniowskiego w r. ur. int. żony z rodz.

                  2) + Bogdana Korus int. rod. Deków

1730         +  Marianna Kazimierza Skwara int. siostry Heleny z rodz.

23.04. WTOREK

730         Za Parafian

24.04.  ŚRODA

1730        W int. Ks. Proboszcza z racji imienin int. przyjaciół

25.04.  CZWARTEK

 1730        W int. Ks. Proboszcza Marka z racji imienin o błogosławieństwo Boże zdrowie

26.04. PIĄTEK     

1730        + Jerzego Ślusarczyk int. chrześniaka Ryszarda z rodzicami

27.04. SOBOTA

1730      + Jerzego Ślusarczyk int. Ewy Ślęzak i Mariusza z rodziną

28.04.   NIEDZIELA Miłosierdzia Bożego

0800     + Józefa Kidoń w 6 r. śm,. int. żony z rodziną

1100           W int. Ks. Proboszcza o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski zdrowie opiekę
                   MB Zwycięskiej

1730         +  Władysława Tadeusza Umińskich zm. z r. Umińśkich i Gawłów

Intencje mszalne od 14 do 21 IV 2019

14.04.    VI NIEDZIELA PALMOWA czyli Męki Pańskiej

0800       1) + Tadeusza Dudek w r. śm. int syna z rodziną

 

                2) + Feliksa Mariannę zm. z r. Rosińskich

 

1100         1) + Czesława Skowyra int. córki Elżbiety z rodziną

 

                 2) + Jerzego Henrykę Juliana Czesława Rubin

 

1730         +  Ryszarda Maksymów

 

15.04.  WIELKI PONIEDZIAŁEK

1730       + Bogdana Korus int. Niusi Łukasza Gosi Kingi Jarosińskich

 

16.04.  WIELKI WTOREK

730         Za Parafian

 

17.04.  WIELKA ŚRODA

1730        + Jerzego Ślusarczyk int. syna Aleksandra z rodziną i wnukiem Michałem

 

18.04.  WIELKI CZWARTEK

 1730        W int. Ks. Proboszcza Marka i ks. Michała o błogosławieństwo Boże

                W int. Liturgicznej Służby Ołtarza

 

19.04. WIEKI PIĄTEK              

1730        Liturgia Męki Pańskiej

 

20.04. WIELKA SOBOTA

1900        + Zbigniewa Piotra Bolewskich

                + Jerzego Ślusarczyk int. brata Antoniego z rodziną

 

21.04.   NIEDZIELA Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

0600         Za Parafian

 

1100         1) W int. Państwa Łukasza i Teresy w 40 r. ślubu o błogosławieństwo Boże

 

                 2) + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Marka Rejmana z rodziną

 

                 3) + Grażynę Pietras int. rodziców z siostrą

 

1215           W int. dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego

 

1730         +  Zdzisława w 5 r. śm. Zenobię Pałka

Intencje mszalne od 31 III do 7 IV 2019

31.03.    IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rozpoczęcie Rekolekcji

0800       1) + Stanisławę Romana Juszczyk Irenę Adama Przybylskich

                2) + Marię Eugeniusza Chałupka int. córki z rodz.

                    + Zofię Janusza Biegańskich int. synów z rodz.

1100         1) + Renatę Kańską int. chrześnicy Moniki Targosz z rodz.

                 2) + Barbarę Eugeniusza Głuchowskich

1730         +  Jerzego Cecylię Herman zm. z r. Hermanów Dąbrowskich

01.04.  PONIEDZIAŁEK

0800     + Bolesława Macha int. mieszkańców Kolonii Piekło 

1730       + Bogdana Korus int. sąsiadów bloku 24

02.04.  WTOREK

 0800       + Bolesława Macha int. Janiny Boguckiej i rodz. Wolskich

1730         + Jerzego Ślusarczyk int. żony Elżbiety

03.04.  ŚRODA

0800       + Wiesława Iwanek int. sąsiadów z klatki bl. 28

0915        + Renatę Grenda Zięba int. pracowników Szkoły

1000        + Andrzeja Korzuchowskiego int. pracowników Szkoły

1730        + Stanisława Małek int. pracowników firmy PWM Gama

04.04.  CZWARTEKintencje miniaturka

 1730        O powołania kapłańskie i zakonne int. Żywego Różańca

05.04. PIĄTEK                

1730           Wynagradzająca NSPJ int. Żywego Różańca

                 + Ryszarda Marię Jana Wandę Władysława

06.04. SOBOTA

1730           Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP int. Żywego Różańca

07.04.    V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

0800       + Janinę Siodłak w 2 r. śm. int. siostry z rodziną i córek z mężem

1100            W int. Julii w 9 r. ur. Adasia Ragan o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski
                    opiekę MB Zwycięskiej

1730         +  Janinę Władysława Sitnych Stanisława Łucję Juliana Małek

Intencje mszalne od 24 do 31 III 2019

24.03.    III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

0800       + Grażynę Witolda Gołębiowskich

 

1100         + Renatę Kańską int. Doroty Heńka i Irka

 

1730         +  Jana Foltyn w 8 r. śm. Żony z rodziną

 

25.03.  PONIEDZIAŁEK – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

1730       + Józefa Bartnik int. córki z rodziną

 

26.03.  WTOREK

0730       Za Parafian

 

27.03.  ŚRODA

1730        + Kazimierza Katanę int. synowej Danuty z rodz.

 

28.03.  CZWARTEK

 1730       + Stanisława Małek int. znajomej z córką z Sanoka

 

29.03. PIĄTEK              

1730         + Bolesława Macha int. żony Alfredy

 

30.03. SOBOTA – Zbiorowa za zmarłych

1730         + Stanisława Małek int. sąsiadów z Bukowej

 

31.03.    IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rozpoczęcie Rekolekcji

0800       1) + Stanisławę Romana Juszczyk Irenę Adama Przybylskich

 

                 2) + Marię Eugeniusza Chałupka int. córki z rodz.

                      + Zofię Janusza Biegańskich int. synów z rodz.

 

1100         1) + Renatę Kańską int. chrześnicy Moniki Targosz z rodz.

 

                 2) + Barbarę Eugeniusza Głuchowskich

 

1730         +  Jerzego Cecylię Herman zm. z r. Hermanów Dąbrowskich

Intencje mszalne od 17 do 24 III 2019

17.03.    II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

0800       + Annę Błażeja Bieniek

 

 

1100         + Renatę Kańską int. męża Bogusława

 

 

1730         +  Bartosza Horbanowicz int. kolegów wędkarzy

 

18.03.  PONIEDZIAŁEK  

1730       + Józefa Bartnik int. córki z rodziną

 

19.03.  WTOREK -Św. Józefa

0730       + Józefa Rozalię

 

20.03.  ŚRODA

1730        + Adama Gryla int. sąsiadów z bloku 32

 

21.03.  CZWARTEK

 1730       + Stanisława Małek int. chrześnicy Joli z rodz.

 

22.03. PIĄTEK               

1730         + Henrykę Wójcik int. sąsiadów z piętra bl. 32

 

23.03. SOBOTA – Zbiorowa za zmarłych

 

1730         + Zdzisława Wylężek w 3 r. śm. Int. syna z rodziną

+ Józefa Plutę int. żony Bożeny z dziećmi

+ Kazimierę Marzec int. rodziny

+ Wiesława Iwanek int. uczestników pogrzebu

+ Krystynę Walkowską int. uczestników pogrzebu

+ Adama Gryla int. uczestników pogrzebu

+ Henrykę Wójcik int. uczestników pogrzebu

+ Wiesława Makles int. uczestników pogrzebu

+ Kazimierę Wróblewską Wiesławę Bożejewicz Henrykę Kłosińską Annę
Antoniego Gorczyńskich

+ Natalię Norberta Persich int. syna z rodziną

+ Władysława Staniek int. uczestników pogrzebu

+ Anielę Mieczysława Edwarda Kikut Janinę Grzywna Mariana Puszczewicz
Dusze w Czyśćcu cierpiące

 

 

24.03.    III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

0800       + Grażynę Witolda Gołębiowskich

 

 

1100         + Renatę Kańską int. Doroty Heńka i Irka

 

 

1730         +  Jana Foltyn w 8 r. śm. Żony z rodziną