ogloszenia

Informacje duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21 IV 2019

NIEDZIELA WIELKANOCY

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21 kwiecień 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.
 2. Dziś Msze Święte o godz. 6.00, 11.00, 12.15 i 17.30.
 3. 3. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte o godz. 8.00, 11.00 i 17.30. Składka z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na utrzymanie katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w naszym kraju. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 1. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego Zmartwychwstaniu.
 2. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, będzie uroczystą Niedzielą Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 odbędzie się uroczyste nabożeństwo Godziny Miłosierdzia, na które serdecznie zapraszamy.
 3. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski. Dziękuje serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuje Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie uroczystych asyst, Pani organistce za piękny śpiew i grę na organach, Wspólnocie Żywego Różańca, Panom niosącym baldachim i sztandary.

 

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

8.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

Wszystkim parafianom, miłym gościom  z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, składamy najserdeczniejsze życzenia. By Chrystus umocnił naszą wiarę, uzdolnił nas do coraz większej miłości do Boga i do bliźniego, by spotęgował nadzieję na życie wieczne a także ukoił nasze lęki i niepokoje. Wraz ze swym zmartwychwstaniem, niech przyniesie pociechę wszystkim samotnym i ulgę w cierpieniu chorym.

Szczęść Boże!

Informacje duszpasterskie Niedziela Palmowa 14 IV 2019

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

14 kwiecień 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej Mszy Świętej błogosławimy palmy, odczytujemy fragment o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i pragniemy naśladować tłumy, które wiwatowały na Jego cześć.
 2. 2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo gorzkich żali z ostatnią nauką pasyjną.
 3. 3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.
 4. 4. W Wielki Czwartek – uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ostatniej wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa – rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Na znak smutku zostanie obnażony Ołtarz. Uroczysta msza święta o godz. 17.30, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu wystawienia do godz. 22.00.
 5. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do 60 roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30, wcześniej Droga Krzyżowa o godz. 17.00. Za uczestnictwo w adoracji Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja przy grobie Pańskim do godz. 24.00. Adoracja przygotowana przez scholę o godz. 20.00.
 6. 6. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym gdy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Błogosławieństwo pokarmów na stół Wielkanocny co pół godziny – począwszy od godz. 9.30 do godz. 13.00 i o godz. 17.00. O godz. 13.30 poświęcenie pokarmów na Kolonii Piekło przy Krzyżu. W ubiegłym roku nasza parafia podjęła kosztowną decyzję remontu schodów wejściowych do kościoła. Zdjęto uszkodzone płytki, schody zostały wyłożone granitem. Ponadto zostały założone nowe barierki z nierdzewki wraz z szybami hartowanymi. Zostało założone również nowoczesne zadaszenie schodów. Koszt tych inwestycji to 130 tys. zł. Dzięki oszczędnością parafii, ofiarności parafian i ofiar złożonych podczas kolędy za w/w prace zapłaciliśmy 100 tys. zł. Zostało jeszcze do zapłacenia 30 tys. zł. Dlatego ofiary w tym roku składane przy poświęceniu pokarmów i w pierwszy dzień świąt będą przeznaczone na ten cel. Za wszelkie ofiary, dobroć i życzliwość składam serdeczne Bóg zapłać.
 7. 7. O godz. 19.00 – jak liturgia nakazuje, po zapadnięciu zmroku, rozpoczniemy w sobotę uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej – najważniejszej liturgii roku kościelnego. Na tę uroczystość proszę przynieść ze sobą świece. Przypominam, że pełne uczestnictwo w tej liturgii jest już spełnieniem obowiązku Mszy Wielkanocnej. Adoracja Pana Jezusa w grobie do godz. 21.00. Aby całe Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę zachęcam do licznego udziału wszystkich Parafian w tych pięknych nabożeństwach.
 8. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego uroczysta msza święta z procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Niech ta procesja będzie naszym wyznaniem wiary i wyrazem wdzięczności za dar odkupienia. Pozostałe msze święte o godz. 11.00, 12.15 i 17.30. W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 8.00, 11.00 i 17.30.
 9. 9. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz szczególny czas Wielkiego Tygodnia, w nocz Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, w parafii św. Rafała Kalinowskiego i MB Anielskiej w godzinach od 20.00 do 6.00 odbędzie się akcja duszpasterska „Noc konfesjonałów”.Skupi się ona na adoracji Najświętszego Sakramentu i czuwaniu wraz z Jezusem, podczas którego sprawowany będzie sakrament pokuty i pojednania.
 10. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski.

 

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

12.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

 1. 13. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Grażynę Cieślik. Polecajmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu…

 

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzę , aby w Wielkim Tygodniu wspierało nas Boże błogosławieństwo, a przeżycia w czasie Triduum Paschalnego niech umocnią naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Na zbliżający się tydzień pracy – Szczęść Boże!

Informacje duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 7 IV 2019

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

07 IV 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
 2. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

 

 1. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.

 

 1. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.00.

 

 1. Przyszła niedziela, 14 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Na każdej Mszy Świętej będziemy święcić palmy, zaś o godz. 11:00 uroczyste poświęcenie palm tradycyjnie pod krzyżem misyjnym, następnie procesja i uroczysta Eucharystia. Zapraszam wszystkich drogich parafian, szczególnie rodziców i dzieci.
 2. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski.

 

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

7.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

 

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzę wielu głębokich zamyśleń w czasie Wielkiego Postu, a także wytrwałości w realizacji wielkopostnych postanowień. Pracującym na zbliżający się tydzień pracy – Szczęść Boże!

 

Informacje duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu 31 III 2019

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

31 III 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które wygłosi Ojciec Piotr Wojnowski. Wszystkich wiernych proszę i zachęcam do udziału w tych rekolekcjach – wierząc, że przyczynią się one do pogłębienia naszej wiary i praktyk religijnych. Plan rekolekcji wielkopostnych:

 

 1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

 1. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00, a gorzkie żale w niedziele również o godz. 17.00.
 2. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski.

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

6.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Tadeusza Bijak. Polecajmy Jego duszę miłosierdziu Bożemu…

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzę wielu głębokich zamyśleń w czasie trwania rekolekcji wielkopostnych, a także wytrwałości w realizacji wielkopostnych postanowień. Pracującym na zbliżający się tydzień pracy – Szczęść Boże!

Program Rekolekcji Parafialnych

Program rekolekcji wielkopostnych

31 marca – 3 kwietnia 2019 r.

NIEDZIELA 31 03 2019 r.

  800    Msza Święta rozpoczynająca rekolekcje

1100    Msza Święta z nauką rekolekcyjną (Msza z udziałem dzieci)

1700    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

1730    Msza Święta

PONIEDZIAŁEK 01 04 2019 r.

 800     Msza Święta z nauką rekolekcyjną

 900     Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 34 (klasy 1-5)

1015      Nauka rekolekcyjna dla  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży Gimnazjum klasy 6  7  8 Szkoły Podstawowej

1730      Msza Święta z nauką rekolekcyjną

WTOREK 02 04 2019 r.

 800     Msza Święta z nauką rekolekcyjną

 900     Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 34 (klasy 1-5)

1015      Nauka rekolekcyjna dla  młodzieży Gimnazjum klasy 6  7  8 Szkoły Podstawowej

1730      Msza Święta z nauką rekolekcyjną

ŚRODA 03 04 2019 r. – Dzień Spowiedzi Świętej – Zakończenie rekolekcji

800     Spowiedź Święta

 815     Msza Święta z nauką rekolekcyjną

 900     Spowiedź Święta dla dzieci Szkoły Podstawowej klasy 4,5

 915     Msza Święta dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 34 (klasy 1-5)          

         – zakończenie rekolekcji

1030    Spowiedź Święta dla młodzieży Gimnazjum i Szkoły Podstawowej kl. 6 7 8

1045    młodzieży Gimnazjum klasy 6  7  8 Szkoły Podstawowej

1630      Spowiedź Święta dla dorosłych

1730    Msza Święta – Zakończenie rekolekcji


Rekolekcje wygłosi Ojciec Piotr Wojnowski

Informacje duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 24 III 2019

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

24 III 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

 

 1. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 17.30.

 

 1. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17.30.

 

 1. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę również o godz. 17.00.

 

 1. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 31 marca. Nauki wygłosi dla nas O. Piotr Wojnowski. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

 

 1. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski.

 

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

8.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzę wielu głębokich zamyśleń w czasie okresu Wielkiego Postu, a także wytrwałości w realizacji wielkopostnych postanowień. Pracującym na zbliżający się tydzień pracy – Szczęść Boże!

Informacje duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 17 III 2019

 

    II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

17 III 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

 

 1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą zbieraną także ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.

 

 1. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

 

 1. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

 

 1. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 31 marca. Nauki wygłosi dla nas O. Piotr Wojnowski. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

 

 1. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła.

 

 1. W sobotę po mszy świętej z godz. 17.30 odbędzie się wieczór uwielbienia.

 

 1. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski. Dzisiejsza trzecia niedziela miesiąca to okazja do złożenia ofiary – daru serca na nasz kościół parafialny. Za ofiary imienne od rodzin składane w kopertach składam serdeczne Bóg zapłać

 

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

10.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzę wielu głębokich zamyśleń w czasie okresu Wielkiego Postu, a także wytrwałości w realizacji wielkopostnych postanowień. Pracującym na zbliżający się tydzień pracy – Szczęść Boże!

 

Informacje Duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu 10 III 2019

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

10 III 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.00 celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele o godz. 17.00 gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

 

 1. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.
 2. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom u Syna swego potrzebne łaski. Następna trzecia niedziela miesiąca to okazja do złożenia ofiary – daru serca na nasz kościół parafialny. Za ofiary imienne od rodzin składane w kopertach składam serdeczne Bóg zapłać

 

 1. Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

7.Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

 

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzę wielu głębokich zamyśleń w czasie okresu Wielkiego Postu, a także wytrwałości w realizacji wielkopostnych postanowień. Pracującym na zbliżający się tydzień pracy – Szczęść Boże!

 

Informacje duszpasterskie VIII Niedziela Zwykła 3 III 2019

VIII Niedziela 03 III 2019r.

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.

 

 1. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 8.00 i 17.30. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

 1. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

 

 1. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy o godz. 17.00.

 

 1. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. Nabożeństwa z kazaniem pasyjnym będą sprawowane o godz. 17.00

 

 1. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.

 

 1. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom
  u Syna swego potrzebne łaski.

 

8.Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

 1. Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

 1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Adama Gryla, Śp. Henrykę Wójcik, Śp. Wiesława Makles. Polecajmy Ich dusze Bożemu Miłosierdziu…

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzymy dobrej niedzieli obfitej w Boże łaski. Wszystkim pracującym na tydzień pracy szczęść Boże!

Informacje Duszpasterskie VII Niedziela Zwykła 17 II 2019

VII Niedziela 24 II 2019r.

 

 1. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.

 

 1. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17.30.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w piątek od godz. 16.30. Podczas Mszy Świętej o godz. 17.30 będziemy przepraszali za wszystkie grzechy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

 1. Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszamy w pierwszą sobotę miesiąca na Mszę Świętą o godz. 17.30.

 

 1. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny.

 

 1. Podziękowanie za wszystko co czynimy dla Kościoła – za każdy trud i za każdą ofiarę. Niech Matka Boża Zwycięska wyprasza ofiarodawcom
  u Syna swego potrzebne łaski. W dzisiejszą niedzielę są zbierane ofiary do puszek na sprzątanie naszego kościoła.

 

7.Czytajmy prasę katolicką, którą możemy nabywać wychodząc z kościoła.

 

 1. Intencje mszalne na bieżący tydzień …

 

 1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Krystynę Walkowską , Śp. Wiesława Iwanek. Polecajmy Ich dusze Bożemu Miłosierdziu…

 

 

Wszystkim parafianom, miłym gościom życzymy dobrej niedzieli obfitej w Boże łaski. Wszystkim pracującym na tydzień pracy szczęść Boże!