Intencje mszale od 14.10.2018 do 21.10.2018

14.10.     NIEDZIELA 

0800        +  Tadeusza Gołębiowskiego w 2 r. śm. int. żony z rodziną

1100      1)  W int. Anny w 1 r. ur. i Macieja Wandzel w 6 r. ur.

                   W int. Krzysztofa Jędrzejak w 1 r. ur.

                   W int. Państwa Elżbiety Stefana Kulig w r. ślubu

                   W int. Państwa Marty i Andrzeja Biegańskich w 18 r. ślubu oraz Juli i Emila

                   O  błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MB Zwycięskiej

              2) + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Ewy z mężem i synem Piotrem

1800       + Alicję Niemczyk int. rodziny Chyckich

15.10.  PONIEDZIAŁEK

1800       Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące

09.10.  WTOREK

  730       Za Parafian

16.10.  ŚRODA

1800      + Anucyatę Mitka int. wnuka Sergiusza z żoną i córką

17.10.  CZWARTEK

1800       + Antoniego w 1 r. śm. Wiktorię Stanisława Hajka

18.10.  PIĄTEK                          

1800       + Annę Glaba int. sąsiadów z bl. Nr 28

19.10. SOBOTA

1800       + Jadwigę Turlejską

20.10.     NIEDZIELA  

0800        +  Jadwigę Turlejską int. Żywego Różańca

1100      1)  + Alicję Niemczyk int. Zenona Ślęzak Adama Małolepszego

              2) + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. taty Bronisława

1800       + Danielę Lachowską int. rodz. Sobotów z Pińczowa Górskich z Jędrzejowa