Intencje mszalne od 20 do 27 I 2019

20.01.     NIEDZIELA

0800     + Leokadię Stanisława Kot int. córki z rodziną

1100       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodziny Mączków Tylibów z Zedermana

1730       + Zdzisława Czesławę Oczkowicz int. syna z rodziną

21.01.  PONIEDZIAŁEK

1730       + Stanisława Małek int. sąsiadów z ul. Bukowej

22.01.  WTOREK

0730       Za Parafian

23.01.  ŚRODA

1730        + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. Wojciecha Zająca z rodziną

24.01.  CZWARTEK  

 1730       + Dorotę Kosiur – Sekuła int. brata Zdzisława z rodziną

25.01. PIĄTEK                    

1730       + Annę Habeniuk int. Danuty Jerzego Wojtan

26.01. SOBOTA – Zbiorowa za zmarłych

1730       + Grażynę Kopeć – Pietkiewicz int. rodz. Zajchowskich

+ Lucynę Szilistowską int. Bogusi Listopad z rodziną

+ Jana Sołtysik int. żony z rodziną

+ Helenę Kulczyk int. męża z dziećmi i wnukami

+ Mirosławę Kowalczyk int. uczestników pogrzebu

+ Jerzego Ślusarczyka int. uczestników pogrzebu

+ Wojciecha Wagę int. uczestników pogrzebu

27.01.     NIEDZIELA

0800     1) + Bronisławę Jana Bochenek

2) + Stanisława Małek int. żony

1100       1) + Lucynę Szilistowską int. męża córek z rodzinami

2) + Bartosza Horbanowicz w r. ur. int. żony z córką rodziców i brata

1730       +Henryka Sucheckiego int. córki z rodziną