Duszpasterstwo

Msze święte

 

W niedziele i święta
8.00
11.00 dla dzieci i młodzieży
18.00 w okresie zimowym o godz. 17.30*

 

W dni powszednie:
18.00 w okresie zimowym o godz. 17.30*
7.30 we wtorki

*okres zimowy od 1 listopada do 30 kwietnia

 

W czasie WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY

Msze Święte w dni powszednie odprawiane są codziennie o godz. 7.30

 

Spowiedź Święta

 

W pierwsze piątki miesiąca

godz. 16.30-17.30

W niedziele i dni powszednie

pół godziny przed mszą świętą

 

Kancelaria parafialna

 

Od poniedziałku do piątku

w godz. od 18.30 do 19.00
(w okresie zimowym w godz. od 18.00 do 18.30)

Wtorki, niedziele i święta

Kancelaria nieczynna

 

W czasie WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 8.30

 

Chrzest Święty

 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii

(w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

• niewierzący i niepraktykujący,
• osoby innej religii,
• pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim

• nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,

• prowadzący gorszący tryb życia.

 

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

 

 Sakrament Małżeństwa

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

 

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego

(ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.

Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin.

 

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem

(po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

 Pogrzeb Katolicki

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

 

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

 

Nabożeństwa

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

godz. 17.30

Gorzkie Żale

w niedziele godz. 17.00

Droga Krzyżowa

godz. 17.00

 

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

w środy godz. 18.00 

(w okresie zimowym o godz. 17.30)

Adoracja Najświętszego Sakramentu

pierwszy piątek miesiąca godz. 15.00-18.00

Uroczystość Odpustowa Matki Boskiej Zwycięskiej

pierwsza niedziela października

Kapłani w parafii

 

Ks. Proboszcz Marek Turlejski (32 / 261-12-16)

 

 Grupy działające w parafii:

 

Ministranci
Lektorzy
Żywy Różaniec
Schola
Rodziny Katolickie